Chi tiết
Ẩn

Dịch Vụ Ưu Đãi

Loại phòng Số lượng Phòng 1-2 khách (VND) Phòng 3 khách (VND)
Phòng hướng núi 25 1.450.000 1.950.000
Phòng hướng vườn 14 900.000 1.400.000
Phòng hướng biển 18 1.560.000 2.060.000
Phòng đôi 01 1.660.000 2.160.000
Bun-ga-lô sân vườn 30 2.040.000 2.540.000
Bun-ga-lô sát biển 10 2.340.000 2.840.000
Bun-ga-lô VIP 02 2.340.000 2.840.000
Phòng VIP 02 2.540.000 -
Giá phòng không áp dụng những ngày Lễ/Tết; đã bao gồm ăn sáng, thuế, phí dịch vụ.
Không bao gồm đưa đón bến tàu.

 

Chính sách huỷ phòng:

 • Ngày thường/ Thứ hai – thứ năm:

  • Từ 21 – 15 ngày: Không tính phí.
  • Từ 14 – 08 ngày: Chịu phí 30% tổng giá trị tiền phòng.
  • Từ 07 – 04 ngày: Chịu phí 100% tiền phòng đêm đầu tiên.
  • Trong vòng 03 ngày hoặc không đến khách sạn: Chịu phí 100% tiền phòng 02 đêm đầu tiên.

 • Ngày cao điểm/ Thứ sáu – chủ nhật:

  • Từ 21 – 15 ngày: Thanh toán 30% tổng giá trị tiền phòng.
  • Từ 14 – 08 ngày: Thanh toán 50% tổng giá trị tiền phòng.
  • Từ 07 – 04 ngày: Thanh toán 100% tổng giá trị tiền phòng.
  • Trong vòng 03 ngày hoặc không đến khách sạn: Thanh toán 100% tổng giá trị tiền phòng.

 • Ngày Lễ, Tết:

  • Thông báo thay đổi trước 43 ngày: Không tính phí.
  • Từ 45 – 30 ngày: Chịu phí 50% tổng giá trị tiền phòng.
  • Sau 30 ngày: Thanh toán 100% tổng giá trị tiền phòng.

ĐẶT PHÒNG

Huỷ phòng